Kolej Astorka - Kolejní rada

Kolejní rada  

Kolejní rada je voleným a nezávislým orgánem zastupujícím zájmy ubytovaných studentů zejména při jednání s ředitelem, případně s ostatními ubytovanými v koleji. Je volena ze studentů ubytovaných v koleji na příslušný akademický rok.

Má právo být informována o všech změnách v provozu koleje. Naopak má za povinnost informovat ředitele koleje o závažných skutečnostech, které mají negativní vliv na podmínky života ubytovaných v koleji. Posláním Kolejní rady je projednávat a dávat svá vyjádření k dokumentům, které jí předkládá ředitel koleje.

Ubytovaní studenti mohou kontaktovat členy Kolejní rady osobně, nebo využít schránky Kolejní rady v přízemí.

Kolejní rada pro akademický rok 2017/2018 nebyla zvolena.

  • Studenti se mohou obracet přímo na ředitelku koleje.

Zápisy z jednání Kolejní rady