Kolej Astorka - Ubytování

Ubytování  

Ubytovací centrum má kapacitu 191 lůžek. Disponuje 51 třílůžkovými a 19 dvoulůžkovými pokoji.

K 1. 11. 2018 je v koleji ubytováno 189 studentů. Většinu tvoří studenti JAMU v Brně, dále VUT v Brně, Masarykovy univerzityVeterinární a faramaceutické univerzity Brno.

Cena za ubytování pro akademický rok 2018/2019:

  • na třílůžkovém pokoji 2760 Kč včetně DPH za měsíc.
  • na dvojlůžkovém 3090 Kč včetně DPH za měsíc.

 

Za praní je ubytovaný povinen hradit poplatky uvedené v Kolejním řádu. Úhrada kolejného se provádí bezhotovostně, formou inkasa.

 

ÚHRADA MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Povinnost platit poplatek za komunální odpad se vztahuje i na všechny cizince, kteří se na území Brna zdržují více jak 90 dní.
Tento místní poplatek nijak nesouvisí s úhradou kolejného. Všechny informace najdete nebo žádejte na webu na Magistrátu města Brna.

 

Přihláška na kolej

Nástup na kolej pro akademický rok 2018/2019 je stanoven na 30.9.2018 a 1.10.2018.

Dřívější nástup na kolej je možný po předchozí dohodě s provozní koleje paní Novotnou.

Pokud máte zájem o ubytování na hotelu kontaktujte prosím paní Hájkovou (astorkajamucz) tel.: +420 542 592 300 . (Hotelová recepce tel.: +420 542 592 370.)

Nové studentské průkazy i revalidační známky se vydávají v Informačním centru JAMU (Novobranská 3, přízemí Astorky, vchod zvenku) (otevírací doba)